Kontni plan
Temeljnice
Povezljivost
DDV evidence
Poročila
Saldakonti kupcev in dobaviteljev


Poslovna aplikacija Glavna knjiga predstavlja podporo funkcijam za vodenje centralne podatkovne zbirke v sklopu finančnega knjigovodstva, ki s povezanimi analitičnimi evidencami in ostalimi povezanimi programi zagotavlja vse informacije, ki so potrebne za spremljanje in analizo poslovnih dogajanj v podjetju. Osnovo glavne knjige vsekakor predstavljata temeljnica s svojimi knjižbami in kontni načrt, osnovno izhodišče pri programu pa je avtomatiziran način vnosa temeljnice oz. knjižb. S svojo uporabnostjo zagotavlja učinkovito rešitev za različna podjetja, ki želijo na enostaven način zagotoviti transparantnost svojega poslovanja.


Kontni plan

 • V glavno knjigo knjižimo vse poslovne dogodke poslovnega sistema, ki jih razvrščamo na konte, definirane v kontnem načrtu podjetja.
 • Program omogoča, da istočasno vodimo več poslovnih subjektov, ki pa lahko uporabljajo isti kontni plan.

Temeljnice
 • Temeljnica evidentira osnovne podatke, ki lahko predstavljajo določeno knjigovodsko obdobje ali posamezni dogodek.
 • Za vsako vrsto poslovnega dogodka oz. temeljnice lahko sestavimo predlogo z določenimi pravili, kako poslovni dogodek knjižimo.

Povezljivost

Posamezne sklope programske opreme je možno povezovati.

 • poslovni dogodki, povezani s saldakonti, se istočasno vpišejo v saldakonte, davčne knjige in glavno knjigo;
 • obstajajo prenosi dokumenov med posameznimi sklopi; prevzem prejetih in potjenih faktur iz VIDE v likvidaturo, kreiranje temeljnic za izdane fakture po poljubno izbrani predlogi, ki opisuje način prevzema (analitično ali sintetično);
 • prevzem temeljnic iz osebnih dohodkov, materialnega knjigovodstva, osnovnih sredstev in ostalih analitičnih knjigovodstev;
 • omogočen je avtomatski prevzem razredov ob zaključku leta.

DDV evidence

Istočasno z vnosom prejetih in izdanih računov v sistem glavne knjige in saldakontov se avtomatično tvorijo evidence, ki jih potrebujemo za obračun DDV.Periodično pa se na podlagi kreiranih evidenc tvori obračun DDV-ja.

Poročila

Osnova pri izpisih so analitične kontne kartice in kumulativne kontne kartice. Podatki saldakontne ali finančne kartice so opredeljeni s stroškovnim mestom, stroškovnim nosilcem, kontom in partnerjem. Poleg evidenc po kontih obstajajo v poslovnih sistemih še različne potrebe po različnih poročilih in analizah za pregled in kontrolo informacij:

 • avtomatsko oblikovanje bilančnih izpisov za poljubna časovna obdobja;
 • kapitalsko povezane organizacije lahko oblikujejo skupinske (konsolidirnane) bilančne izkaze, ki se oblikujejo individualno, po kriteriju namenske vsebine izkaza.
Za primere potrebe po nadaljni manipulaciji z zbranimi pdatki vam program omogoča enostaven oprenos podatkov v Microsoft Word in Excel.

Saldakonti kupcev in dobaviteljev

Z njihovo pomočjo je omogočeno vodenje ter knjiženje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev podjetja. Ob vnosu v saldakonte se poslovni dogodek istočasno zapiše v Glavno knjigo s čimer se zagotavlja integriteta podatkov ter sledljivost postopkov, brez nepotrebnega podvajanja postopkov. Na strani kupcev tako lahko spremljamo:

 • pripravo, izpis in evidentiranje izdanih računov,
 • spremljavo plačil izdanih računov,
 • zapiranje računov in plačil,
 • vpogled v terjatve/neplačane izdane račune,
 • izpisovanje opominov in morebitnih drugid dokumentov,
 • obračun obresti, idr.
Enako lahko na strani dobaviteljev spremljamo:
 • evidentiranje prejetih računov,
 • zapiranje računov in plačil,
 • spremljavo roka za plačilo prejetih računov in pripravo prenosnih nalogov,
 • vpoglede v neplačane prejete račune, vpogled v obveznosti po njihovi zapadlosti, idr.
Omogočen je prenos plačilnih nalogov iz banke ter prenos plačil in ostalega finančnega prometa iz bank v saldakonte. Vse dokumente, kot tudi saldakontne, lahko spremljate v tuji in domači valuti.

Našo rešitev odlikuje zanesljivost in enostavnost uporabe. Če se odločate za nakup nove progrmamske rešitve, ali pa vaša trenutna rešitev ni več kos vsem vašim potrebam, potem je Glavna knjiga prava izbira.
... celovit finančno računovodski pregled poslovanja podjetja ...Polna funkcionalnost podpore gotovinskemu poslovanju.Novice | Kontakt | Oddaljena pomoč | Oddaljena predstavitev