Vavčer za pripravo digitalne strategije

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije.

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine (mikro, mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo) k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, ostalo pa zagotovijo upravičenci sami. Minimalna  višina subvencije znaša 1.000,00 eur, maksimalna višina pa 9.999,99 eur, ali maksimalna stopnja sofinanciranja 60 %. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se je pričelo 5. 4. 2019 in traja do 30. 9. 2023. Upravičeni stroški so stroški, ki so povezani s pripravo digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (s ključnimi področji). Povzeto po https://podjetniskisklad.si. Več si lahko preberete na tej povezavi oziroma na spletnem mestu Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

Prijavitelj mora izbrati strokovnjaka/zunanjega izvajalca iz kataloga strokovnjakov, ki ga vodi DIH Slovenija (Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija) in je objavljen na http://dihslovenia.si/katalogi/. Podjetje HAKL IT je na seznamu strokovnjakov za vavčerje  Digitalna strategija, Dokumentni sistem (ORKA.dms), Mobilna podpora za upravljanje dela in podporo procesom v skladiščih (ORKA.mobile) in Mobilna distribucija (MobiDis), podpora mobilni  distribuciji in terenski prodaji blaga.

Dokumentni sistem (ORKA.dms) v poslovanje uvede digitalizacijo dokumentacije ter pripomore k brezpapirnemu poslovanju. Omogoča nadzor nad dokumenti in delo v elektronski obliki skozi celoten življenjski cikel dokumenta – od nastanka do uničenja oziroma prenosa v trajno hrambo.

Programski produkt vključuje digitalizacijo papirnih dokumentov, OCR in samodejno razpoznavo metapodatkov ob digitalizaciji, zajem elektronskih dokumentov, centralni pregled na spletnem vmesniku, uporabniku prijazen prikaz eRačunov, dinamično nastavljene metapodatke za dokumente, prilagodljiv klasifikacijski načrt, modeliranje in vodenje potekov dela na dokumentih (npr. potrjevanje računov ali prejem nove pošte), statični ali dinamični signirni načrt, integracijo z različnimi ponudniki trajne hrambe, fleksibilno upravljanje s pravicami za uporabnike in skupine uporabnikov, skrbniški pregledi, obveščanje uporabnikov po elektronski pošti, revizijske sledi o dogodkih in vpogledih za dokumente, opremljanje računov z računovodskimi podatki (razkontacija) in pripravo za knjiženje.

Dokumentni sistem - ORKA.dms, je tudi certificiran s strani Arhiva RS.

ORKA.Mobile je mobilna podpora za upravljanje dela in podporo procesom v skladiščih po sistemu GDP (Good Distribution Practice – dobra distribucijska praksa), ki zajema delo z ročnimi terminali, zalogo in sledljivost blaga po lokacijah, uporabo kod GS1-128 in 2D za označevanje in dodatne procese za zagotavljanje kakovosti (kontrola komisioniranja, sprotne inventure, ...).

Mobilna distribucija (MobiDis) je mobilna podpora distribuciji in terenski prodaji blaga. Distribucija se opravlja na osnovi pripravljenih dobavnic in računov iz ERP (Enterprise resource planning – računalniška podpora poslovnim procesom v podjetju). Terenska prodaja omogoča vodenje zalog ter vnos in izpis vseh potrebnih dokumentov (naročilo, prevzem, dobavnica, račun, vračilo kupca in vračilo v skladišče). Podpisani in zaključeni dokumenti se samodejno pošljejo strankam po elektronski pošti.