References
Pharmacies

Public institutes

 • Dolenjske lekarne, Novo Mesto
 • Gorenjske lekarne, Kranj
 • Goriška lekarna, Nova Gorica
 • Kraške lekarne, Ilirska Bistrica
 • Lekarna Ljubljana
 • Lekarna Mozirje
 • Lekarna UKC Ljubljana
 • Lekarna Žalec
 • Lekarne Ptuj
 • Mestne lekarne Kamnik
 • Obalne lekarne Koper
 • Pomurske lekarne, Murska Sobota

Private Pharmacies

 • Lekarna Apoteka Križevci
 • Lekarna Apoteka pri teatru, Celje
 • Lekarna Bitenc, Ljubljana
 • Lekarna »Cvetka«, Prebold
 • Lekarna Ig
 • Lekarna Juršinci
 • Lekarna Moravske Toplice
 • Lekarna Nove Poljane
 • Lekarna Polzela
 • Lekarna Rače
 • Lekarna Vransko

Specialized Stores

 • Dobra Misel, d. o. o.
 • Medilek Cerknica
 • Sanolabor, d. d.
Construction
 • Blisk Montaža, d. d.
 • Skupina Pomgrad
  • H-GRAD, d. o. o.
  • Pomgrad - Cestno podjetje, d. d.
  • Pomgrad - Gradbeni materiali, d. o. o.
  • Pomgrad - Nepremičnine, gradnja nepremičnin, d. o. o.
  • Pomgrad - Tovarna asfalta Pomurje, d. o. o.
  • Pomgrad - Vodnogospodarsko podjetje, d. d.
  • Pomgrad, d. d.
  • Pomgrad, d. d. - d. e. Stavbar
  • SGP Pomgrad GNG, d. o. o.
Manufacturing, Distribution, and Sales
 • Časnik Večer, d. o. o.
 • Galex, d. d.
 • Javor - trgovina d.o.o. Ljubljana
 • Knaus storitve, d. o. o.
 • LL Grosist, d. o. o.
 • Planika Turnišče, d. o. o.
 • Podjetje za informiranje, d. o. o.
 • Skupina Panvita
  • Panvita Agromerkur, d. o. o.
  • Panvita Ekoteh, d. o. o.
  • Panvita Kmetijstvo, d. o. o.
  • Panvita Marof, d. o. o.
  • Panvita Mesnine, d. d.
  • Panvita MIR, d. d.
  • Panvita Prašičereja, d. o. o.
  • Panvita Proizvodnja mesa, d. o. o.
  • Panvita Veterina, d. o. o.
  • Panvita, d. d.
 • Vigros, d. o. o.
 • Vitapharm, d. o. o.
Utility Companies
 • Čista narava, d. o. o.
 • Javno podjetje Prlekija, d. o. o.
 • Komunala, javno podjetje, d. o. o., Murska Sobota
 • Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer, d. o. o.
 • PUP - Saubermacher, d. o. o.
 • Saubermacher - Komunala Murska Sobota, d. o. o.