ZAUH konferenca 2020

ZAUH (Zajem, Arhiviranje, Upravljanje in Hramba digitalnih gradiv) konferenca 2020

Na letošnji 12. konferenci ZAUH bomo osrednjo pozornost namenili normativnim ter organizacijskim in tehnološko – tehničnim vprašanjem uporabe, zajema, upravljanja in hrambe digitalnih gradiv v poslovnih okoljih, podprtih z mobilnimi in »oblačnimi« informacijskimi tehnologijami. Konferenca bo potekala 18. 6. 2020.

V okviru konference bomo strokovnjaki iz gospodarstva in javne uprave predstavili odgovore na izzive, ki jih pred nas postavljajo novi predpisi s področja e-poslovanja in varstva podatkov, nove tehnologije obravnavanja e-dokumentov, digitalna prenova poslovnih in upravnih procesov, ter s tem povezane priložnosti za kakovostnejše, učinkovitejše, dostopnejše in varnejše e-storitve. 

V neposrednem stiku s ponudniki se boste seznanili z najnovejšimi rešitvami in storitvami s področja e-poslovanja, s poudarkom na ustvarjanju, izmenjavi, zajemu, upravljanju in hrambi digitalnih gradiv. Ob tem boste imeli priložnost, da s številnimi kolegi in kolegicami izmenjate informacije in izkušnje ter dobre prakse, ki vam bodo v pomoč pri vaših projektih prehoda na e-poslovanje.

Konferenco ZAUH vsako leto organizira podjetje Palsit v sodelovanju z ARHIVOM REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Na dogodku nas bo s predavanji: Pandemigitalizacija in Elektronska izmenjava in upravljanje z e-dokumenti predstavil produktni vodja Boris Gomiunik.

Za obiskovalce je udeležba brezplačna! 

Več o predavanjih si lahko preberete na tej povezavi, več o predavateljih pa na naslednji povezavi